slovníček

areal density - plošná hustota záznamu na diskovém médiu (Mb/in2 - megabitů na čtvereční palec)

average latency - průměrná prodleva mezi nastavením čtecí / záznamové hlavy nad určenou stopu a dobou, než se určený sektor díky otáčení diskových ploten dostane do pozice pod hlavou.

average seek - průměrná přístupová doba k libovolnému místu na disku (ms - milisekundy). Čas potřebný k tomu, aby se čtecí / záznamová hlava dostala nad určený sektor.

buffer - vyrovnávací paměť disku. Její část je však často využita pro firmware disku, což snižuje její využitelnou kapacitu.

capacity - nominální velikost disku udávaná výrobci je obvykle větší, než skutečná. Důvodem je odlišný přepočet velikosti 1KB. Binární matematika v oblasti počítačů diktuje vzorec 1KB=1024B, 1MB=1024KB, atd. V případě pevných disků je však použit princip 1KB=1000B, 1MB=1000KB, atd. Důvod je prostý. Při použití druhého postupu docílíme větší nominální kapacity disku, což výrobcům samozřejmě hraje do karet. Příklad: disk o udané kapacitě 13,6GB má skutečnou kapacitu 13,6*1000*1000*1000/1024/1024/1024GB=12,67GB. Toto je také údaj, který vidíme ve většině programů, včetně průzkumníka Windows.

CHS - původní metoda adresování sektorů na disku. Při každém přístupu na disk se používají hodnoty cylinder (stopa), head (čtecí hlava), sector. U menších disků údaj o maximálním počtu cylindrů / hlav / sektorů odpovídá skutečné topologii disku, u větších z důvodů omezení BIOS / IDE rozhraní udávají hodnoty přepočtené tak, aby bylo možné přistupovat k diskům až do velikosti cca 8,4GB.

controller overhead - prodleva při přístupu k disku vzniklá zpracováním příkazu elektronikou disku. Většinou menší než 0,3ms.

LBA - metoda lineárního adresování sektorů na disku (Logical Block Addressing), umožňující přístup až k 137GB prostoru na disku.

media rate - rychlost přenosu dat mezi povrchem disku a elektronikou disku (MB/s).

přenosová rychlost - rychlost, jakou je program schopen přenášet (číst, zapisovat) data mezi diskem a operační pamětí. Maximální hodnoty jsou obvykle o 30-50% nižší, než media rate, reálné hodnoty se vlivem několikanásobného zpracování dat softwarem nezřídka pohybují okolo 20% hodnoty media rate.

recording density - délková hustota záznamu na diskovém médiu (kbpi - kilobitů na palec).

rotation speed - rychlost otáčení diskových ploten (RPM - otáček za minutu). Čím vyšší, tím větší přenosová rychlost, menší přístupová doba a prodleva (latency). V současnosti jsou běžné rychlosti 5400, 7200, 10000, 15000.

surface capacity - kapacita 1 strany 1 plotny disku. Čím vyšší, tím rychlejší přenosová rychlost.

track density - počet stop (cylindrů) na palec

zone recording - vzhledem k různé délce stop na disku (menší u středu, větší při okraji) se používá různý počet sektorů na stopu. Oblast se stejným počtem sektorů na stopu se nazývá zóna. Bez použití této metody (časté u starších disků) jsou sektory na vnějším okraji 'delší', tudíž se plně nevyužije kapacita disku.


^  Hlavní stránka HARDDISKY.CZ