záchrana dat, obnova dat

ZÁCHRANA DAT (OBNOVA DAT) - POSTUP

zachrana-dat.cz - záchrana dat a obnova dat z pevných disků (harddisků, HDD), diskových polí RAID, obnova smazaných souborů, ...
obnova-dat.info - obnova dat a záchrana dat - centrální laboratoř pro ČR
Data Labs - Síť datových laboratoří pro záchranu dat - Praha, Brno
RAID Labs - obnova dat a záchrana dat z diskových polí RAID

Přijetí předmětu záchrany

Příjem zakázek provádíme výhradně na níže uvedené adrese. Vaše poškozená datová média nám můžete doručit osobně, kurýrem, či zaslat poštou na následující adresu:

HARDDISKY.CZ
Petržílkova 1436/35
158 00  Praha 5
tel. 220 518 126, 220 516 910-2
otevírací doba: pracovní dny 9-17 hod.

V každém případě zajistěte při přepravě dobrou ochranu Vašeho datového nosiče proti statické elektřině (antistatický sáček) a nárazům.

Posouzení možnosti záchrany dat

Předpokladem úspěšné záchrany dat je prvotní posouzení stavu média. Jeho výsledkem je odhad příčiny závady, určení možného postupu záchrany a její ceny a trvá ve většině případů 1 až 2 pracovní dny. Ihned po jeho skončení Vás kontaktujeme, obeznámíme se zjištěnými skutečnosti a dohodneme další postup.

Vlastní záchrana

Budete-li souhlasit s navrhovanými podmínkami, zejména cenovými, následuje vlastní záchrana dat. V této fázi jsou z Vašeho datového média přenesena veškerá obnovitelná data na záložní médium (hardwarová část záchrany). Na něm je poté (v případě potřeby) provedena softwarová část záchranných prací, např. obnova systému souborů. Doba trvání vlastní záchrany se pohybuje okolo 1 až 2 pracovních dnů. V případě komplikovanějších závad se tato doba může prodloužit.

Kopírování dat

Po dokončení všech záchranných prací jsou data zkopírována zpět na smluvené médium (nový pevný disk, Vámi dodané médium, či CD-R). Nedoporučujeme, ačkoli je to v některých případech technicky možné, kopírování dat na původní disk, ze kterého byla provedena záchrana.

Předání zachráněných dat

Po obdržení platby za záchranu dat (bankovním převodem předem, v hotovosti při převzetí, na dobírku) jsou data připravena k vyzvednutí na výše uvedené adrese, případně dle předchozí dohody zaslána smluveným způsobem zpět.

Respektujeme Vaše soukromí

Veškerá data, která jsou předmětem záchrany, jsou po předání zákazníkovi smazána bez pořízení jakékoliv jejich zálohy. Pro maximální diskrétnost také nikdy nesdělujeme jména pracovníků naší laboratoře, ve které se záchrana dat provádí.


Navigace:

»  Ceník záchrany dat
«  Záchrana dat (obnova dat) - nabídka
^  Hlavní stránka HARDDISKY.CZ