záchrana dat, obnova dat

ZÁCHRANA DAT (OBNOVA DAT) - CENÍK

zachrana-dat.cz - záchrana dat a obnova dat z pevných disků (harddisků, HDD), diskových polí RAID, obnova smazaných souborů, ...
obnova-dat.info - obnova dat a záchrana dat - centrální laboratoř pro ČR
Data Labs - Síť datových laboratoří pro záchranu dat - Praha, Brno
RAID Labs - obnova dat a záchrana dat z diskových polí RAID

Předpokladem úspěšné záchrany dat je prvotní posouzení stavu média a odhad možností a způsobů záchrany. Zjištění typu závady provádíme za paušální částku 500 Kč, kterou v případě následné úspěšné opravy neúčtujeme.

Následující tabulka udává zjednodušený postup při odhadu ceny dle příznaků závady u nejpoužívanějšího datového média, pevného disku:

SYMPTOMY (CHOVÁNÍ DISKU)

akustické
příznaky
přístup
k disku
detekce
oddílu
přístup k
oddílu
přístup k
souborům
možná příčina cena opravy od
ne ano ano ano ano jiná závada individuálně
ne ano ano ano ne / částečný chyba systému souborů viz níže
ne ano ano ne - poškozený DBR 900 Kč
ne ano ne / chybná - - neplatný MBR 1 500 Kč
ne ne - - - chyba elektroniky 3 000 Kč
ano - - - - chyba hardware disku 6 000 Kč

Oprava poškozeného systému souborů

Cena je závislá na náročnosti záchrany, vyjádřené dobou trvání záchranných prací. Hodinová sazba je 1 200 Kč.

Kombinované závady

V některých případech může dojít díky hardwarové poruše k částečnému až úplnému poškození samotné záznamové vrstvy datového média, což obnáší většinou také poškození logické struktury disku, např. systému souborů. V takovém případě je výsledná cena součtem cen hardwarové opravy a softwarové záchrany.

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.


Navigace:

«  Postup záchrany (obnovy) dat
«  Záchrana dat (obnova dat) - nabídka
^  Hlavní stránka HARDDISKY.CZ