záchrana dat, obnova dat

ZÁCHRANA DAT (OBNOVA DAT)

zachrana-dat.cz - záchrana dat a obnova dat z pevných disků (harddisků, HDD), diskových polí RAID, obnova smazaných souborů, ...
obnova-dat.info - obnova dat a záchrana dat - centrální laboratoř pro ČR
Data Labs - Síť datových laboratoří pro záchranu dat - Praha, Brno
RAID Labs - obnova dat a záchrana dat z diskových polí RAID

Jsme připraveni pomoci Vám i v tak nepříjemných situacích, jakými jsou například havárie pevného disku.

Disponujeme specializovanou laboratoří, jedinou svého druhu v České republice, kde díky mnohaletým zkušenostem našich odborníků zajistíme záchranu Vašich dat ve většině případů poruchy nebo výpadku pevného disku či jiného datového nosiče (disketa, ZIP, JAZ, Bernoulli, aj.).

Nejčastější symptomy, které doprovází poruchu disků, jsou:

Pokud se Vám některý z uvedených případů přihodí, rozhodně se nepokoušejte disk opakovaně rozběhnout! Při výskytu vady disku se každým jeho startem závažnost poruchy zvětšuje!

Mezi hardwarové závady, které jsme schopni opravit, patří následující:

U poruch hardwarových a některých softwarových (např. ztráta konfigurace diskového pole - RAID) nezáleží na operačním systému, který používáte. V případě softwarové závady jsme schopni opravit poškozené disky s následujícími operačními systémy:


Navigace:

»  Postup záchrany (obnovy) dat
»  Ceník záchrany dat
^  Hlavní stránka HARDDISKY.CZ